Американски учени: Спирането на фракинга е въпрос на здрав разум

Американски еколози са открили две нови групи опасни вещества – съединения на амоняк и йод – в подземните води около шистови нефтени полета в Пенсилвания.

Това показва недостатъчната ефективност на технологиите за пречистване на водите, които в момента се използват от петролните компании в САЩ, посочва доклад, публикуван в списание Environmental Science & Technology, съобщава авторитетното научно списание Scientific American, цитирани от offnews.

„Тези токсични вещества могат да имат опустошителен ефект върху екосистемите и са потенциално опасни за човешкото здраве. Тази отпадна замърсена вода се извлича от геоложките формации заедно с природния газ и петрол при фракинг и конвенционални сондажни хидравлични операции. Нашите данни ясно показват, че сегашният метод на пречистване на промишлени води не е в състояние да се справи с неутрализирането на тези замърсители,“- каза Авнер Венгош (Avner Vengosh) от Университета Дюк в Дърам, САЩ, водещ автор на изследването.

Венгош и колегата му Робърт Джаксън вече няколко години наблюдават състоянието на околната среда в района на нефтените и газови находища на територията на Пенсилвания и Тексас. Двамата изследователи са съсредоточили вниманието си върху сравнително отскоро разработвани находища като са изследвали 75 проби.

Отработената вода, в някои случаи е токсична и дори радиоактивна. Учени от Университета на Тексас в Арлингтън през 2013г. анализират проби от 100 частни кладенци с питейна вода в района на шистовия масив Барнет в Северен Тексас. Оказва се, че количеството на разтворените елементи арсен, селен, стронций превишава нормите за питейна вода. Най-силно замърсени са пробите от частните водни кладенци, разположени в радиус от 3 км от активни кладенци за природен газ.

По данни на поверителни документи на американската Агенция за опазване на околната среда EPA (Environmental Protection Agency), New York Times съобщава, че в Пенсилвания, където има 71 000 активни газови кладенци, водите, използвани при сондажите за шистов газ, са радиоактивни със стойности, достигащи 100 до 1000 пъти разрешените норми за питейна вода. При заустване в реки и други водни басейни, те не могат да бъдат разредени до допустими стойности. Всъщност, все още не е доказано, радиоактивното замърсяване на питейна вода или храна може да причини рак, но в Тексас, район, добре разработен за шистов газ, през последните години, броят на децата с астма се е увеличил рязко.

В новото си изследване Венгош и Джаксън проверяват дали има и други видове замърсители, освен въглеводороди и радиоактивни вещества, които попадат в подпочвените води при течове на технологична вода от фракинга. Сега добавят към списъка със замърсители амониеви и йодни съединения – също опасни за природата химикали.

Екипът на Дюк са измерили амониеви съединения в отработените води 50 пъти по-високи нива от допустимите от нормите. Но една вратичка, създадена от Конгреса през 2005 година в Закон за енергетиката, отпадъчните води от фракинга не са регламентирани за проверка по американския Закон за питейните води. В същото време, откритите от учените йодни замърсявания – сами по себе си не токсични – в контакт с хлора, който се използва в повечето водоснабдителни системи са токсични и имат карциногенни свойства.

„Освобождаването на тези отпадни води причинява замърсяване на околната среда и създава пряк риск за човешкото здраве“, каза Авнер Венгош, не само съавтор на проучването, но и професор по геохимия и качество на водите в Университета Дюк. „Това трябва да бъде регламентирано и да бъде спряно. Това дори не е наука, това е въпрос на здрав разум.“

Неотдавнашният бум в САЩ на добива на нефт и газ е придружен от рязко увеличаване на количеството отпадни води. Фракинг кладенците произвеждат около 1 000 000-2 000 000 галона (1 галон=3,74 литра) отпадни води на гнездо.

В щатове като Тексас и Оклахома, с дълъг опит с конвенционални сондажи, нефтено-газовите отпадни води се изхвърлят чрез инжектиране в дълбоки подземни кладенци. Но в Пенсилвания, отскоро развиваща фракинг добива, има само няколко такива места. Някои нефтено-газовите отпадни води се заустват в реки след обработка в обикновени пречиствателни станции. Химикалите проникват в потоци и реки чрез случайно или съзнателно освобождаване от пречиствателните станции, които никога не са били предназначени да се справят с тези замърсители (амоняк и йодиди), заявиха изследователите.

В Пенсилвания са установени разливи на отпадни води, включително просмукване от незаконно изхвърляне, филтрация от повърхностни водоеми и при пътни произшествия с цистерни. Някои щати дори използват солените нефтено-газовите отпадни води по пътищата срещу запрашаване или заледяване.

По повод новото изследване няма засега реакция от представители на нефтено-газовата индустрия.

Трябва да се подчертае, че новооткритите замърсители не са част от течността за фракинг, а по-скоро естествени минерали, разтворени в процеса на фракинга. Те се включват в отпадните води при „извличане от геоложки формации, заедно с природния газ и петрол по време на фракинг и конвенционални сондажни хидравлични операции“, в крайна сметка обаче отравят подземните и повърхностните води.

error: Съдържанието ни е авторско!