„Ал. Невски“ стана на църквата

„Ал. Невски“ стана на църквата

Публикувано от:

Министерският съвет прехвърли безвъзмездно на Българската православна църква Патриаршеския храм „Св. Александър Невски”.

Правителството обяви имота – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, с условие в срок до 31 декември 2014 г. БПЦ да учреди в полза на Министерството на културата безвъзмездно право на ползване върху част от сутерена – „Крипта”, и подхода към нея на първия етаж за срок от 25 години.

Предоставянето на правото на собственост върху имота с обща площ 4951 кв. м и сградата на храм-паметник „Св. Александър Невски” създава по-добри възможности Българската православна църква да изпълнява функциите си.

За храма „Св. Александър Невски”

Храм-паметникът “Св. Александър Невски” е православна църква построенa в чест на Александър II, наричан още “Цар Освободител”, защото през 1878 г армията му освобождава България от 5-вековната окупация на Османската империя и носи неговото име. Храмът е един от символите на София и му придава духовен и културен облик. Основният камък е положен през 1882 г. при изключителна тържественост, а строежът изцяло е завършен през 1912 г. По стар обичай в основите на храма е вградена метална кутия, в която са записани имената на членовете на правителството. Храмът е по проект на руския архитект проф. Александър Померанцев.

По настоящем храм-паметникът “Св. Александър Невски” е втората по големина църква на Балканския полуостров след храм Свети Сава (Сръбски) и служи за катедрален храм на българския патриарх.

Представлява внушителна по размери петкорабна църква в неовизантийски стил – кръстокуполна базилика с акцентирано централно кубе. Заема площ от 3170 кв.м. и капацитет от 5000 души. Притежава изключителна вътрешна украса от италиански мрамори, оникс от Бразилия, алабастър и други. Главният купол е с височина 45 м. Около кръга на купола с тънки златни букви е изписана молитвата „Отче наш“. Камбанарията на храма е висока близо 53 м. и има 12 камбани с общо тегло 23 тона, които са изработени в Москва.