Искате ли да учите в Русия? – 28 януари срок за регистрация

Удължава се до 28 януари 2022г. срокът за регистрацията в информационната система http://education-in-russia.com за участие в подбора за безплатно образование в Руската федерация за чуждестранни граждани и лица без гражданство, включително сънародници, живеещи в чужбина.

Регистрацията се извършва за учебната 2022-2023 година и следващите учебни години.

Регистрирайте се на http://education-in-russia.com!

Необходимо е да представите следните документи:

а) попълнена на руски и (или) английски анкета на кандидата за обучение;

б) копие от документа, потвърждаващ, че кандидатът е носител на награда или победител в олимпиада;

в) копия от документи за образование и (или) за квалификации, получени в Руската федерация, и (или) копия от документи за образование и (или) за квалификации, придобити в чужда държава;

г) копие от документа за самоличност на кандидата;

д) копие от документа на лечебно заведение в страната на пребиваване на кандидата, потвърждаващо липсата на медицински противопоказания за обучение в Руската федерация, включително потвърждаващ липсата на всички видове хепатит и туберкулоза след  1 декември 2021;

е) копие от документа на лечебно заведение в страната на пребиваване на кандидата, потвърждаващ липсата на заболяване, причинено от човешки имуннодефицитни вируси (ХИВ)  след  1 декември 2021;

з) списък на публикувани научни трудове и (или) реферат, чиято тематика съответства на избраното от кандидата направление в обучението (при кандидатстване за обучение в образователните програми за висше образование – на програмите за ординатура и програмите за подготовка на научно-педагогически кадри в аспирантура (адюнктура));

и) заверени преводи на руски език на предоставените документи, посочени в алинеи „б“ – „е“;

й) съгласието на кандидата за обработване, предаване и съхранение на лични данни, съставено като отделен документ на руски и (или) английски език и подписано от него лично;

к) съгласието на кандидата да бъде предоставено неговото досие на вниманието на образователни организации, които не са посочени в анкетата му, ако той не е избран от посочените в анкетата му образователни организации;

л) други документи, потвърждаващи получаването на резултатите от индивидуалните постижения (представят се по преценка на кандидата).

По всички въпроси се обръщайте към представителството на Россотрудничество в България (Руски дом в София, ул. Шипка 34, офис 309)

Контактен телефон: +359 2 943-32-93, електронна поща: [email protected]

error: Съдържанието ни е авторско!