Акция “Диктант Победы”

Акция “Диктант Победы”

Публикувано от:

Във връзка със 75-годишнината от Победата във Великата Отечествена война на 3 септември 2020 година в Русия и зад граница ще се проведе акцията „Диктант Победы”.

Акцията се организира с подкрепата на фонд „Русский мир” и има за цел да съхрани историческата истина за войната, паметта на поколенията за жертвите, които са спасили света и са донесли Великата Победа.

Диктовката ще бъде под формата на тест, който ще включва 25 въпроса, свързани с Великата Отечествена война.

Всички желаещи могат да се регистрират на сайта https://диктантпобеды.рф/ в раздел „Регистрация/Вход” на главната страница.