XV международен конкурс за детска рисунка – IV кръг

                                                Приключи гласуването за IV кръг на Петнадесетия международен конкурс „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА“ /                                                     Окончилось голосование за IV круг Пятнадцатого международного конкурса „ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ“

 

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №4.1.64

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК №4.1.64

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 4.1.55

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.1.55

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 4.1.58

ТРЕТЬЕ МЕСТО –РИСУНОК № 4.1.58

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 4.2.2.

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.2.2.

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 4.2.6.

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.2.6.

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 4.2.4.

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.2.4.

 ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 4.3.14

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.3.14

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 4.3.13

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК 4.3.13

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 4.3.15

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.3.15

 

 

error: Съдържанието ни е авторско!