XV международен конкурс за детска рисунка – III кръг

Приключи гласуването за III кръг на Петнадесетия международен конкурс „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА“. /Окончилось голосование за III круг Пятнадцатого международного конкурса „ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ“

 

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.67

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.1.67

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.69

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.1.69

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ № 3.1.62

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНКИ № 3.1.62

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.4

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.2.4.

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.5

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.2.5

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ № 3.2.6.и 3.2.7.

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНКИ № 3.2.6.и 3.2.7.

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.12

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.3.12

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.21

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.3.21

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.19

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.3.19