XV международен конкурс за детска рисунка – II кръг

 

Приключи гласуването за II кръг на Петнадесетия международен конкурс „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА“. /Окончилось голосование за II круг Пятнадцатого международного конкурса „ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ“

 

 

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 2.1.2

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.1.2

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 2.1.1

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.1.2

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 2.1.4

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.1.2

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 2.2.3

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.2.3

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 2.2.1

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.2.1

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 2.2.2

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.2.2

 ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 2.3.2

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.3.2

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 2.3.5

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.3.5

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ № 2.3.1, 2.3.18 и 2.3.19

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНКИ № 2.3.1, 2.3.18 и 2.3.19