dav

dav

XIII международен конкурс за детска рисунка – IV кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за IV кръг на Тринадесетия международен конкурс „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА“. /Окончилось голосование за IV круг Тринадцатого международного конкурса „ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ“

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 4.1.52  получила 5  гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.1.52 получил 5 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 4.1.23 и № 4.1.32 получили по 4  гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНКИ № 4.1.23 и № 4.1.32 получили по 4  голоса

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 4.1.1. и № 4.1.81 получили по 3  гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНКИ № 4.1.1. и № 4.1.81 получили по 3  голоса

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 4.2.24  получила 8  гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.2.24 получил 8  голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 4.2.27 получила 7  гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.2.27 получил 7  голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 4.2.25  получила 6  гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.2.25 получил 6 голосов

 ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 4.3.2 получила 13  гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.3.2 получил 13  голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 4.3.1 и № 4.3.7 получили по 11  гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНКИ № 4.3.1 и № 4.3.7 получили по 11 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 4.3.12 получила 7  гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.3.12 получил 7  голосов