XII международен конкурс за детска рисунка – V кръг

XII международен конкурс за детска рисунка – V кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за V кръг на Дванадесетия международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за V круг Двенадцатого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 5.1.17 получила 295  гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 5.1.17 получил 295 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 5.1.24 получила 154 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 5.1.24 получил 154 голоса

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 5.1.21  получила 91 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.1.21 получил 91 голос

 

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 5.2.10 получила 217 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 5.2.10 получил 217 голосов

 

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 5.2.1 получила 93 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.2.1 получил 93 голоса

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 5.2.16 получила 21 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.2.16 получил 21 голос

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 5.3.20 получила 52 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 5.3.20 получил 52 голоса

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 5.3.19 получила 35 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.3.19 получил 35 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 5.3.18 получила 10 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.3.18 получил 10  голосов