XI международен конкурс за детска рисунка – I кръг

XI международен конкурс за детска рисунка – I кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за I кръг на Единадесетия  международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за I круг Одиннадцатого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №1.1.111 получила 111  гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №1.1.111 получил 111  голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №1.1.81 получила 87  гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК №1.1.81 получил 87 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА №1.1.51 получила 84 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №1.1.51 получил 84 голоса

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №1.2.64 получила 67 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №1.2.64 получил 67 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №1.2.48 получила 9 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК №1.2.48 получил 9 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА №1.2.55 получила 8 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №1.2.55 получил 8 голосов

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №1.3.21 получила 27 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №1.3.21 получил 27 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №1.3.22 получила 10 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК №1.3.22 получил 10 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА №1.3.29 получила 9 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №1.3.29 получил 9 голосов