V-та Международна конференция „Крим в съвременния международен контекст“

Заедно с големия български политолог и философ доц. Валентин Вацев участвахме в V-та Международна конференция „Крим в съвременния международен контекст“, която се проведе в Ливадийския дворец, Ялта. Участваха представители от 23 държави – Италия, Германия, САЩ, Япония, Израел, Норвегия, Китай, Сърбия, Гърция, Кипър, Тунис, Армения, Турция и др. Общата оценка е, че в Крим протичат демократични процеси, които осигуряват свобода на мисленето, на мненията на гражданите, толерантни взаимоотношения между отделните етноси. В същото време, чрез санкциите, на кримчани са отнети основни човешки права. Нямат право свободно да пътуват. Отнета им е възможността да контактуват с икономически, научни и културни центрове в света.

Анализите на чуждестранните експерти обаче категорично показват, че Крим успешно се развива във всички сфери. От името на нашата делегация говори доц. Валентин Вацев. Проведохме срещи и с кримските българи, които са обединени в Българската автономия „Паисий Хилендарски“, с ръководител Иван Абажер. За съжаление, след въвеждането на санкциите, кримските българи не получават вече нито учебници, нито помощна литература на български език. България не им изпраща повече учители. Българското посолство в Москва им отказва визи. За разлика от Гърция, която издава визи за своите сънародници. Според мен, по линия на НПО могат да бъдат организирани полезни инициативи между България и Крим за проучване на античната и средновековна история, да се възстановят връзките в спорта, да се представят наши творци, да започнат съвместни образователни програми. Разбира се, не си правя илюзии, че България е възможно да постъпи като Израел, поради крайно зависимата ни външна политика – Израел открива голям медицински център в Крим!

Но рано или късно нещата ще се променят.

За мен е голяма чест, че ме избраха за член на Координационния съвет на Международната асоциация „Приятели на Крим“, в която влизат видни политици, държавници, бизнесмени, учени, хора на изкуството от цял свят. Получих и едно ценно отличие: с решение на Президиума на Черноморската асоциация за международно сътрудничество ми бе връчен престижният медал „За укрепване на международните връзки на Република Крим“.

 

Ваня Добрева