Общинската организация на Движение Русофили Бяла Слатина още с учредяването си  започна своята дейност с доставяне на залесителен материал – 60 броя тополови дръвчета. Със съдействието на Общинската администрация и Общинското предприятие за озеленяване и благоустройство бе извършено трасиране на терена в местността „Лесопарка” и извършено засаждането на дръвчетата. С това започваме оформянето на алеята към Паметника на загиналите петима ...