IX международен конкурс за детска рисунка – III кръг

IX международен конкурс за детска рисунка – III кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за III кръг на Деветия  международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за III круг Девятого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”
ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №3.1.62 получила 665 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №3.1.62 получил 665 голосов

3.1.62

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №3.1.65 получила 402 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК №3.1.65 получил 402 голоса

3.1.65

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.98 получила 121 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.1.98 получил 121 голос

3.1.98

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.15 получила 23 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 3.2.15 получил 23 голоса

3.2.15

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №3.2.26 получила 19 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК №3.2.26 получил 19 голосов

3.2.26

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ №3.2.25 получила 10 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №3.2.25 получил 10 голосов

3.2.25

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №3.3.19 получила 68 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №3.3.19 получил 68 голосов

3.3.19

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №3.3.18 получила 37 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК №3.3.18 получил 37 голосов

3.3.18

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА №3.3.17 получила 18 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №3.3.17 получил 18 голосов

3.3.17