IX международен конкурс за детска рисунка –финален кръг

Приключи гласуването във финалния кръг на Деветия международен конкурс “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. /Окончилось голосование в финальном кругу Девятого международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”.

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 1.1.120 получила 747 гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 1.1.120 получил 747 голосов

1.1.120

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 6.1.99 получила 663 гласа

ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 6.1.99 получил 663 голоса

6.1.99

 

 

 

 

 

 

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 6.1.68 получила 270 гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 6.1.68 получил 270 голосов

6.1.68

 

 

 

 

 

 

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 6.2.15 получила 170 гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 6.2.15 получил 170 голосов

dav

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 5.2.12 получила 150 гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.2.12 получил 150 голосов

5.2.12

 

 

 

 

 

 

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 6.2.14 получила 97 гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 6.2.14 получил 97 голосов

dav

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 6.3.24 получила 156 гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 6.3.24 получил 156 голосов

6.3.24

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.19 получила 39  гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.3.19 получил 39 голосов

3.3.19

 

 

 

 

 

 

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 5.3.36 получила 32 гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.3.36 получил 32 голоса

5.3.36

error: Съдържанието ни е авторско!