DWN: Споразумението между ЕС и Украйна ще стане „политически динамит”

От началото на 2016 г. влиза в сила споразумението за асоцииране между Украйна и ЕС, предизвикало много спорове. Обхванатата от криза Украйна обаче едва ли ще спечели от тази взривоопасна сделка, пише Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Лидерите на ЕС се опитват да убедят Москва, че Украйна ще получи от споразумението само икономически изгоди и ще може да поддържа добри отношения с Русия. За това, че „асоциирането” включва не само възможност за свободна търговия, но и достъп до отбранителната политика на ЕС, никой не споменава. В Москва обаче вероятно са прочели Лисабонския договор твърде внимателно, пише изданието.

Евросъюзът предприема планомерни действия против Русия. Той се опитва да повлияе върху „агресивната политика” на Москва по отношение на Крим с помощта на икономически санкции, напомня DWN.

Подобно поведение на европейските лидери свидетелства за непознаване на историята. В продължение на векове централен елемент от руската външна и отбранителна политика се явява гарантиране на сигурността по западната граница за сметка на приятелството със съседните страни или оказване на политическо влияние, като на Украйна по този въпрос се отрежда ключова роля, се казва в публикацията.

Западът разглежда присъединяването на Крим като акт на агресия, а Москва на свой ред вижда в разширяването на НАТО и присъединяването на Украйна в Алианса заплаха за своята сигурност. Заиграването на украинското правителство с Алианса представлява огромна опасност за и без това крехкия мир в целия свят.

Единственият разумен изход за страната в този момент е политическият и военен неутралитет, подкрепяни изключително от икономически договори – както със Запада, така и с Русия, пише DWN.