140-години от освобождаване на Враца от турско робство

140-години от освобождаване на Враца от турско робство

Публикувано от: