107 години от рождението на академик Дмитрий Лихачов

„Обичам България – и древната, и съвременната, и бъдещата“

На 28 ноември се навършиха 107 години от рождението на големия приятел на България и почитател на българската култура Дмитрий Лихачов, един от основателите на руския фонд Култура, филолог, академик. Списанието на фонда «Наше наследие», организира по този случай Ден на Лихачов. В самата редакция е организирана изложба , посветена на академика. Особено събитие става връчването на Премия на името на Лихачов.

„Една от задачите днес е да създадем не само екология на природата, но и екология на културата…Миналото и бъдещото са симетрични: голямото минало предопределя голямото бъдеще“

„…За нас, русите, особено забележително е това, че най-старата дружба между народите е дружбата между Русия и България…“

„…Руският литературен език е възникнал главно върху основата на старобългарския. Станало е нещо удивително: както една частица в мъглата събира около себе си капки вода, така и старобългарският език е привлякъл около себе си руски думи и изрази, които го обогатяват и създават много интересен негов вариант , наричан по отдавнашна традиция у нас църковнославянски език…“

„Преслав притежава особена ценност преди всичко за нас, защото по време на т.нар. Златен век на българската литература, тук са били създадени изумителни по своето съвършенство произведения, които са сложили началото и на руската литература. И обстоятелството, че великият руски език даде възможност да възникне такава превъзходна литература още през стара Русия и особено през XIX в., сътворена от Пушкин, Толстой, Достоевски и т.н. – това в значителна степен дължим на България“.

„…Когато съм в България и виждам как българският народ се грижи за руските гробове, чувствам, че великата нравствена сила на Освободителната война не е пресъхнала“

Дмитрий Лихачов

Цитатите са от: „Симетрия на времето“, книга първа, автор Калина Канева

Източник: http://tvkultura.ru/news/.