10-и юбилеен събор на "Русофили" на Копринка

10-и юбилеен събор на „Русофили“ на Копринка

.