Шести международен конкурс  за детска рисунка  “ОБИЧАМ СВОЯТА РОДИНА” – гласуване за IV кръг

Шести международен конкурс за детска рисунка “ОБИЧАМ СВОЯТА РОДИНА” – гласуване за IV кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за IV кръг на Шестия международен конкурс   “ОБИЧАМ СВОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за IV круг Шестого международного конкурса “ЛЮБЛЮ СВОЮ РОДИНУ”
ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 4.1.130 получила 289 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 4.1.130  получил 289 голосов

4.1.130

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №4.1.126 получила 272 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК №4.1.126 получил 272 голоса

4.1.126

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 4.1.114 получила 245 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.1.114 получил 245 голосов

4.1.114

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 4.2.43 получила 113 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 4.2.43 получил 113 голосов

4.2.43

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 4.2.49 получила 85 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.2.49 получил 85 голосов

4.2.49

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 4.2.46 получила 84 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.2.46 получил 84 голоса

4.2.46

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 4.3.19 получила 9 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 4.3.19 получил 9 голосов

4.3.19

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 4.3.1 получила 6 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.3.1 получил 6 голосов

4.3.1

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 4.3.2 получила 5  гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК№ 4.3.2 получил 5 голосов

4.3.2