Шести международен конкурс за детска рисунка “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА” – гласуване за II кръг

Приключи гласуването за II кръг на Шестия международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за II круг Шестого международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”
ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №2.1.139., получила185 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №2.1.139., получил185 голосов

2.1.139

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №2.1.50.,  получила 99 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК №2.1.50., получил 99 голосов

2.1.50

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 2.1.141., получила 85 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.1.141., получил 85 голосов

2.1.141

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 2.2.13., получила 15 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 2.2.13., получил 15 голосов

2.2.13

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 2.2.9., получила 8 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.2.9., получил 8 голосов

2.2.9

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ № 2.2.2., получила 5 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.2.2., получил 5 голосов

2.2.2

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 2.3.1., получила 9 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №  2.3.1., получил 9 голосов

2.3.1

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 2.3.21., получила 8 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК №  2.3.21., получил 8 голосов

2.3.21

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 2.3.5., получила 7 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.3.5., получил 7 голосов

2.3.5

error: Съдържанието ни е авторско!