Фестивал на дивата природа «Золотая черепаха» (Златната костенурка)

Златната костенурка е най-крупното културно екологично-просветно мероприятие в Русия, нямащо аналог в света.

Фестивалът на дивата природа представлява проекти, посветени на пропагандата за грижливо отношение към дивата природа и въвличане на хората в различни творчески процеси и инициативи, възпяващи нейната красота и опазване.

Фестивалът се провежда за 8 път.

Организатори: Фонд за опазване на природата «Флорэнимал»
С участието на: Съюза на фотографите натуралисти

http://www.wnfest.ru/

http://www.novayagazeta.ru/photos/64269.html