Ученически конкурс “Не се гаси туй, що не гасне”. Награждаване на 14.06.2015г. в РКИЦ

Ученически конкурс “Не се гаси туй, що не гасне”. Награждаване на 14.06.2015г. в РКИЦ

Публикувано от: