Тържествено връчване на знамето и на награди на отделението на Съюза на Доброволците от Донбас в Ростов

Тържествено връчване на знамето и на награди на отделението на Съюза на Доброволците от Донбас в Ростов

Публикувано от:

Представители на централния апарат на Съюза в Москва, в тържествена обстановка връчиха на ръководството на регионалното отделение на Съюза в Ростов-на-Дон Знамето на Съюза на Доброволците от Донбас.

Ръководството на централния апарат високо оцени дейността на регионалното отделение, проведе редица срещи с представители на обществени организации. Бяха също така изработени методи за по-нататъшната работа на Съюза.

Ръководителят на регионалното отделение на Съюза на Доброволците от Донбас в Ростов-на-Дон, Андрей Викторович Шерстюков, благодари ръководството на централния апарат за оказаното доверие. Заяви, че отделението ще го оправдае със службата си на уставните цели и задачи на Съюза за създаване на условия, осигуряващи достоен живот за доброволците от Донбас и членовете на техните семейства, почит и уважение в обществото.

След връчването на знамето беше връчено удостоверение и отличието на Доброволеца от Донбас на заместник ръководителя на регионалното отделение на Съюза в Ростов-на-Дону, атамана Евгений Анатолиевич Сутормин.

Прес служба

на Съюза на Доброволците от Донбас