Тигърът Амур и козелът Тимур

Автор: Юрий Совцов.

Амурски тигър на име Амур, живеещ в сафари парка на Приморие, се сприятели с козел, който е трябвало да изяде. Хищникът даже е пуснал жертвата в „спалнята“ си.

Помощник-директорът на сафари парка Маргарита Овчинникова разказа, че тигрите, обитаващи ареала, два пъти седмично ядат жива храна. По правило това са кози и зайци. Обаче неотдавна докарали на тигъра козел, който не се изплашил от хищника. Амур решил, че не иска да си има работа с такъв смел козел. На всичкото отгоре храната се „настанила“ в клетката на тигъра, спи там и дори не се стеснява да хрупа сеното, на което е спал звярът. На Амур му се наложило да се пренесе на покрива на бърлогата си. Сътрудниците на сафари парка кръстили смелия козел Тимур. Денем Амур и Тимур заедно се разхождат из голямата клетка. Козелът е признал тигъра за водач и върви след него.

„Тимур е толкова смел, че ние самите се удивихме. Ако Амур ръмжи, това означава – както ние разбираме – „махни се от мен“, козелът се изправя на задните си крака и насочва рогата си напред. Показва, че е готов да нападне“, добавя Маргарита Овчинникова.

Как ще приключи тази история, сътрудниците на сафари парка не се наемат да прогнозират.

 

Източник: Руски Дневник.