Тайните на руските фамилии

Тайните на руските фамилии

Публикувано от:

Какво казват  “говорещите фамилии”? Каква е връзката между Хомутови и Хамилтън? Къде се намират “Ивановия” и “Поповия”? И как се отговаря на въпроса “Ти от чии си?”. Ще ви подскажем отговора.

Фамилията остана на село

2

Веднъж император Александър I, след като не чул фамилията на един от представените му хора, попитал: “Разрешете да попитам за вашата фамилия?” Според легендата, търговецът отговорил, че “фамилията е останала на село, но ако господарят пожелае, питаният веднага ще изпрати за нея”.

Работата е там, че думата “фамилия” тогава се е използвала само в първичното си значение – “семейство”. Някога така се майтапили с изоставащите благородници, а след това и с търговците, които едва-едва започвали да свикват с новото си положение в обществото. Но във всяка шега, както е известно, има зрънце истина! Болшинството руски фамилии произхожда от бащиното име на дядото, закрепило се в третото поколение.

 

Какво означава “говорещата” фамилия?

3. 3  

Преди няколко века най-популярни са били имената… Малина и Калина: за това днес напомня разпространеността на фамилиите Малинин и Калинин. Как се обяснява това? Защо именно тези плодове, а не клюква или, да кажем, цариградско грозде /рус. “крыжовник”/?

В древността цариградското грозде се е наричало на руски “берсень”, а името “крыжовник” е дошло от полско-беларуските говори. Работата не е само в това. Трябва да се обърне внимание на летописите: те показват, че в древността е съществувало мъжкото име Малина. В грамота от 1498 година се споменава новгородски селянин Малина. А близката и още по-разпространена фамилия Калинин е получила популярността си от каноничното църковно име Калиник, което в превод от древногръцки означава “добър победител”.

Или още: запознавате се с човек, фамилията на когото ви се струва най-обикновена: Хомутов. И, ако ви помолят да предположите, откъде произхожда името, вие, вероятно ще свиете пренебрежително рамене. Всички знаят древната дума “хомот” /рус. “хомут”/:  основна част на конския впряг, която се слага на врата на коня.

Като че ли всичко е вярно, но ще срещнете много Хомутови, между фамилията на които и почтения стар хомот няма нищо общо. Фамилиято произхожда от друга фамилия, при това не руска, а английска – от благородническата фамилия Хамилтън.

Според историческото предание, в средата на XVI век от Англия пристигнал в Русия представител на знатния шотландски род Хамилтън, Томас Хамилтън, със сина си Питър Хамилтън. Поколението на Хамилтън постепенно се превърнало в болярите Гамилтонови, Гамантови, Хоментови и, накрая, – Хомутови.

 

От Москва до…

4

Руските фамилии са най-ценният материал за изучаване на историята на родния град, край и даже на страната. Трябвало е ученият Владимир Никонов само да “разположи” фамилиите върху картата и веднага започнали да се откриват доста любопитни закономерности. Този експеримент позволил да се раздели европейската част на Русия на четири условни зони, за които е характерно активното разпространение на определена фамилия. Тези зони били наречени: Ивановия (северозапад – Псков, Новгород, съседните земи), Смирновия (центърът и северното Поволжие от Твер до Нижни Новгород), Кузнецовия (юг – от Орел до Средното Поволжие и по-нататък на изток) и Поповия (север). Защо, например, на северо-запад са толкова популярни Иванови? Вероятната причина за това е относително ранното приемане на християнството от основната част жители в новгородските земи. Може би “Ивановия”е свързана с това, че на много места са съществували така наречените местни светии, имената на които, по време на църковната реформа през XIX век, не били включени сред общите руски православни светци.

Звучни и благородни

5

“Две години преди революцията познавах доста млади момичета, у които звученето на подобни фамилии събуждаше най-възторжени мечти. Ето за такъв щастливец да се омъжа! Да стана собственичка на такова свръхаристократично име!” – пише в книгата си “Слово за думите” Лев Успенски.

Мина почти век, а интересът към екзотичните, “богати”, двойни родови имена се е съхранил. В тях има нещо, което ласкае руския слух: някакъв шик,  известна наконтеност, европейска надеждност, но най-важното – история. Изглежда, че хората с такава фамилия, не могат да са просто Ивановци, които не помнят рода си. Но ние се интересуваме от друго: любопитно е, откъде са произлезли и защо са потрябвали в Русия?

Естествено, те са възникнали в средата на местната аристокрация, но по различни причини и по различен начин. Често човек, носещ обикновена фамилия на “-ов” или “-ин”, добавял към нея втора част, все едно се превръщал във влиятелно лице. Например, фелдмаршал Суворов, произведен в  граф Римникски, ако беше с друг характер, щеше да се нарича Суворов-Римникски и в ежедневието. Но не, дори на плочата на гроба му е изсечено лаконичното: “Тук лежи Суворов”.

А известния руски богаташ Демидов, след като се оженил в Италия за племенницата на Наполеон I, купил до Флоренция княжеството Сан-До-нато и получил титлата княз Сан-Донато. В продължение на почти половин век в Русия не признавали това му звание, но след смъртта му титлата и фамилията я признали при племенника му. Така Демидови станали Демидови-Сан-Донато.

Фото: С. М. Прокудин-Горский

Наталья Сурикова
Источник: Загадки русских фамилий

© Русская Семерка russian7.ru

http://russian7.ru/2014/11/zagadki-russkikh-familijj/