Съветът на Федерацията включи Узбекистан в зоната за свободна търговия в ОНД

Съвета на Федерацията ратифицира в сряда протокола  за влизане на Узбекистан  в зоната за свободна търговия в ОНД.

Протоколът бе подписан по време на срещата на Съвета на правителствените  ръководители от ОНД в Минск на 31 май 2013 година. В края на декември 2013 Узбекистан ратифицира протокола.

Зам.-министърът  на икономическото развитие на Русия Алексей Лихачов обясни, че целта на протокола  е по-активно  участие на Узбекистан в сътрудничество в рамките на ОНД, както и уеднаквяване на търговския режим между страните от Митническия съюз (Русия, Беларус, Казахстан) и Узбекистан. Според министерството, протоколът  ще допринесе за универсализацията  на свободна търговия в рамките на ОНД и засилване на двустранната търговия и икономическото сътрудничество между Русия и Узбекистан.

Протоколът съдържа редица изключения от процедурата  на импорт  на стоки, свързани с  националния режим, както и механизъм за разрешаване на спорове (съхранена е процедурата  за разрешаване чрез двустранни преговори). Изключенията  ще бъдат приложени до 31 декември 2020 г. , или докато Узбекистан влезе в  СТО, зависи кое ще  настъпи по-рано.

error: Съдържанието ни е авторско!