Седми международен конкурс за детска рисунка “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА” – гласуване за IV кръг

Приключи гласуването за IV кръг на Седмия международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за IV круг Седьмого международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”
ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №4.1.126, получила 207  гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 4.1.126, получил 207  голосов

4.1.126

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №4.1.136, получила 64 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.1.136, получил 64  голоса

4.1.136

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА №4.1.148, получила 37 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №4.1.148, получил 37 голосов

4.1.148

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №4.2.77, получила 231 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №4.2.77, получил 231 голос

4.2.77

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №4.2.126, получила 39 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК №4.2.126, получил 39 голосов

4.2.126

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ №4.2.38, получила 11 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №4.2.38, получил 11 голосов

4.2.38

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №4.3.16, получила 140 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № №4.3.16, получил 140 голосов

4.3.16

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №4.3.15, получила 71 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК №4.3.15, получил 71  голос

4.3.15

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА №4.3.40, получила 13 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №4.3.40, получил 13 голосов

4.3.40

error: Съдържанието ни е авторско!