Седми международен конкурс за детска рисунка “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА” – гласуване за III кръг

Приключи гласуването за III кръг на Седмия международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за III круг Седьмого международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.98. получила 385 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 3.1.98. получил 385 голосов

3.1.98

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.148. получила 177 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 3.1.148 получил 177 голосов

3.1.148

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.199 получила 174 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.1.199 получил 174 голоса

3.1.199

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.65 получила 150 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №  3.2.65 получил 150 голосов

3.2.65

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.20 получила 73 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.2.20 получил 73 голоса

3.2.20

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ № 3.2.66 получила 47 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.2.66 получил 47 голосов

3.2.66

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.28 получила 127 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 3.3.28 получил 127 голосов

3.3.28

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.27 получила 42 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.3.27 получил 42 голоса

3.3.27

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.24 получила 28 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.3.24 получил 28 голосов

3.3.24

error: Съдържанието ни е авторско!