Седми международен конкурс  за детска рисунка  “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА” – гласуване за VI кръг

Седми международен конкурс за детска рисунка “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА” – гласуване за VI кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за VI кръг на Седмия международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за VI круг Седьмого международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”
ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 194. получила 173 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 194.  получил 173 голоса

6.1.194

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №156, получила 112 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 156, получил 112 голосов

6.1.156

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 136, получила 81  гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 136, получил 81 голос

6.1.136

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 60 , получила 205 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 60 , получил 205 голосов

6.2.60

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 59  получила 53  гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 59 , получил 53  голоса

6.2.59

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ № 66 и  № 76  получили по 40  гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНКИ № 66 и  № 76 получили по 40  голосов

6.2.666.2.76

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 36  получила 105 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 36  получил 105  голосов

6.3.36

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 37 получила 78 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 37 получил 78 голосов

6.3.37

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 11 получила 10  гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 11 получил 10  голосов

6.3.11