Р Е Г Л А М Е Н Т за организиране на Национален фестивал на руската поезия, песен и танци под надслов „Пусть всегда будет солнце”

Публикувано от:

Цели на Фестивала

–           Популяризиране на руската поезия, песен и танци сред всички възрастови групи и подчертано сред учащите се и младежта;

  • Активизиране на действащите самодейни състави и индивидуални изпълнители на руска поезия, песен и танци;
  • Подобряване координацията на работа с органите на местната власт и преди всичко с Инспекторатите по образованието, с ръководствата на читалищата, младежките домове, клубове по интереси и др.;
  • Създаване на предпоставки и реални възможности за изграждане на нови формации с руски репертоар;
  • Приобщаване на най-добрите местни художествени ръководители;
  • Търсене на по-широка подкрепа от български и руски институции, както и от граждански движения, за стимулиране и по-широка обществена изява на самодейните състави и индивидуални изпълнители.

       Етапи на провеждане

Първи етап – Областен – 15 април – 31 май 2014г.

Втори етап – Зонален/ допълнително ще бъдат определени Зоната –домакин и областите, включени в нея/- 1 май – 15 юни 2014г.

               Национален етап – м. септември 2014г.- в рамките на програмата на XI-тия Национален събор на приятелите на Русия – язовир „Копринка”.

       Участници:

За участие във Фестивала се допускат следните възрастови групи:

  • Предучилищни групи – с акцент, изучаващите руски език;
  • Ученици;
  • Младежи и възрастни;

Забележка: В областния етап на провеждане на Фестивала няма ограничения на броя на участниците в отделните направления/ песни, танци и поезия/. В зоналния етап – участват финалистите – индивидуални или групови изпълнители от съответните области.

 

Форма на Фестивала и направления на провеждане

Фестивалът има конкурсен характер и включва следните жанрове:

Песни – изпълнени на руски език от вокално – инструментални състави и/или индивидуални изпълнители. Допускат се до две песни с времетраене до 8 минути.

Забележка: Изпълненията могат да бъдат на живо или симбек / с предварително подготвен запис на съпровод/.

Танци – изпълнения на характерни руски танци с продължителност до 8 минути и до 12 танцьора.

Поезия – индивидуално рецитиране на руска класическа или съвременна поезия в оригинал, с продължителност до 5 минути.

 

Компетентно жури ще оценява и класира изпълнителите в отделните жанрове, отчитайки художествените качества на репертоара,

стила и характера на изпълнението, сценичното поведение и общото художествено въздействие.

Записването за участие във Фестивала ще се извършва чрез писмена заявка – по образец.

Компетентно жури ще определя финалистите от областния, зоналния и националния етап на Фестивала.

Национално Движение Русофили ще връчи грамота на всеки участник и специални награди на финалистите.

Фестивалът се организира от Национално Движение Русофили с финансовата подкрепа на фонд „Русский мир” – Москва.