Руски научен фонд приема заявки за финансиране на проекти, включително международни

Москва, 29 януари. От февруари Руският научен фонд обявява първи конкурс за финансиране на проекти на отделни научни групи, съобщи генералният директор на фонд Александър Хлунов, по данни на ИТАР-ТАСС.

Руският научен фонд е създаден за финансова и организационна поддръжка на фундаментални научни изследвания, подготовка на научни кадри, развитие на научни колективи с лидерски позиции в определена област от науката.

Вчера попечителският съвет на фонда определи принципите за подбор на програми и проекти, които ще бъдат подкрепени.

Според Хлунов, през 2014 г. фондът ще концентрира усилията си в пет направления. „За финансиране в продължение на три-пет години ще могат да претендират малки научни колективи. Също за такъв период ще бъдат подкрепяни научни лаборатории в изследователски или учебни центрове. Подкрепа ще получат и нови лаборатории, а също така международни колективи, работещи над един общ научен проблем”, посочи генералният директор на Руския научен фонд. Пети сред облагодетелстваните ще бъде образователен или научен институт, доказал добра репутация..