Руският език в България: днес и утре

На 6 юни в Русия и чужбина отбелязват Ден на руския език. Празникът е посветен на рождения ден на великия поет Александър Пушкин и преминава при подкрепата на ООН. В повече от 100 страни през тези дни са планирани около 500 мероприятия: конференции и семинари, конкурси, изложби, кинопрожекции и литературно-музикални вечери.

На 6 юни в Русия и чужбина отбелязват Ден на руския език. Празникът е посветен на рождения ден на великия поет Александър Пушкин и преминава при подкрепата на ООН. В повече от 100 страни през тези дни са планирани около 500 мероприятия: конференции и семинари, конкурси, изложби, кинопрожекции и литературно-музикални вечери. Гости на срещите са специалисти от водещи руски вузове, известни дейци на културата, науката и изкуството.

България не стана изключение. Така например в чест на празника  днес в Пловдив се провеждат мероприятия Но тук за руския език си спомнят не само по особен повод. За мястото на руския език в живота на местната младеж и перспективите за изучаването му ние поговорихме със завеждащ катедрата по руска филология на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, професор Стефка Георгиева.

Госпожа Георгиева, как оценявате съвременния интерес на българската младеж към руския език? Какво днес стимулира младите хора да го изучават?

 .