Руска разработка победила в конкурса за IT-проекти

Руската „Единна държавна система за информация за обстановката в Световния океан” победила в конкурса GLOBAL CIO 2013 в специалната номинация „за принос в науката”.

Системата провежда събиране на метеорологични данни и дава прогнози за скоростта на вятъра, теченията, вълненията, ледената обстановка в която и да е точка на Световния океан. След като получат предупреждение, плавателните съдове могат навреме да напуснат опасния район или своевременно да се подготвят, например за предстояща буря.

Конкурсът GLOBAL CIO представлява гласуване на около 3,000IT-директори по проекти, разработени или завършени през годината.

.