Руската църква обезпокоена от пропагандата на опасни идеи

Председателят на Синодалния отдел по взаимоотношенията на църквата с обществото протойерей Всеволод Чаплин призова за борба с пропагандата на опасни религиозни идеи, съобщи „Интерфакс“.

„Вярващият човек не може да бъде до такава степен подчинен, че да не може да се помоли още веднъж вкъщи. Но именно дейността на нерегистрираните и неоформени нито в организация, нито в групата на религиозните или квазирелигиозните структури, която днес се случва включително и на пазарите, – това е източник на реална опасност“, заяви свещеникът на заседание на Обществената палата на Русия.

„Ние много добре знаем как на тези места се провежда квазирелигиозна дейност, обработка“, отбеляза той.

По думите на представителя на Църквата, някои норми на международното право и решения на Европейския съд за правата на човека предполагат, че може да се провежда религиозна дейност извън религиозна организация, без регистрация. Той призова да се помисли върху това, правилно ли са постъпили в Русия, когато са отказали да ограничат или изключат тази дейност, която е „в интерес на нашите западни критици“.

Успоредно с това, според свещеника, е необходимо да бъде ограничена пропагандата на деструктивни религиозни и религиозно-обществени идеи.

„Нашите колеги от западните страни се опитват да ни подхвърлят оформената в някои решения на ЕСПЧ идея за религиозен неутралитет на държавата. Невъзможно е да не се види, че тази идея ще отслаби държавата и обществото. Държавата и обществото имат правото да решават какви идеи могат де се пропагандират, а какви – не“, отбеляза той.

Отец Всеволод призова също да бъде поставен край на анонимността в Интернет, която според него е причината, поради която Мрежата се превръща в „развъдник на опасни идеи и катализатор за опасни действия“.