Руската астрономия: идва времето за избор ли?

На 24 март в министерството на образованието и науката на Русия бяха обсъждани въпроси на бъдещето на астрономията и астрофизиката в страната.

Участниците в обсъждането стигнаха до извода, че учените са длъжни сами да определят приоритетите на по-нататъшното развитие на тази наука и на тази основа да съставят план за действия, които следва да се предприемат в близко бъдеще.

Стана дума за перспективите на включването на Русия в международни астрономични проекти, за астрономичното образование и за собствени астрономични инструменти.

Когато се говори за присъединяване към международни проекти, се има предвид преди всичко Европейската Южна обсерватория (ESO). Това е междудържавна организация с 15 членки, която управлява мрежата телескопи в чилийските Анди. Към ESO една страна може да се присъедини срещу финансов влог (близо €150 милиона), което дава възможност на руски научни организации да провеждат с помощта на инструменти на ESO на собствени изследвания, а на руски предприятия – да изпълняват поръчки за нуждите на ESO.

Перспективите на влизането в ESO беше една от главните теми на разговора в руското министерство. Вноската за там е скъпа, въпреки 10-годишния срок за изплащане, и това може съществено да забави развитието на собствените изследвания. Привържениците подчертават, че по този начин Русия се присъединява към челните световни изследвания. А изграждането на същото в Русия е невъзможно – в Русия има твърде малко места с добър астроклимат. Противниците пък възразяват: ако не построим своето, в Русия никога няма да има астрономични инструменти.

По резултатите от срещата е формирана специална работна група, в която са включени представители на главите „астрономични” научни организации на Академията и на ВУЗ-овете. Към май те следва да съставят списък от мероприятия със съответния бюджет и да разпределят приоритетите, по които министерството да може да се ориентира.

Работната група ще оцени силите и слабите места на руската наука и технология, актуалността на научните задачи, ще анализира пътищата на развитието на световната астрофизика, и до май ще определи – с какво да започва развитието на астрономията в Русия през първата половина на 21-ви век.

Впрочем, има увереност, че поне по един въпрос в работната група ще има пълен консенсус – да се върне астрономията в училищната програма.

error: Съдържанието ни е авторско!