Русия няма да излезе от Парижкото климатично споразумение

Русия няма да излезе от Парижкото климатично споразумение

Публикувано от:

Руският президент Владимир Путин заяви, че страната възнамерява да съдейства на изпълнението на Парижкото мирно споразумение по климата, пише Известия, циитран от ИА Фокус.
Руският президент отбеляза, че Москва разглежда споразумението като основа за климатично регулиране. Той подчерта, че проблемът с глобалните изменения на климата ще бъде една от основните теми по време на срещата на високо равнище на Г-20 в Хамбург.
„Русия преизпълни поетите върху себе си задължения по Протокола от Киото. Ние в значителна степен компенсирахме ръста на емисиите в другите страни и региони по света“, посочи руският президент.
Парижкото климатично споразумение регулира мерките по снижаването на парниковите газове в атмосферата след 2020 г. Той трябва да замени Протокола от Киото.