Решения на Националния съвет на НД „Русофили“ от 10 юни

 

Четиринадесетият национален събор на приятелите на Русия в България, който ще се проведе по традиция в началото на септември край язовир „Копринка“, ще бъде посветен на 140-годишнината от боевете край Шипка, реши Националният съвет на НД „Русофили“ на свое заседание в събота, 10 юни. Предложението направи кметицата на Казанлък Галина Стоянова.

Движение „Русофили“ ще се включи като съучредител в създаването на сдружение с нестопанска цел „Безсмъртен полк“, реши още Националният съвет.

Заседанието утвърди отчет на Изпълнителното бюро за дейността на НД „Русофили“ през последната година.

По настояване на председателя Николай Малинов на 22 юли ще бъде свикано извънредно Общо събрание на организацията, на което Малинов смята да поиска вот на доверие. Поводът е разпространено преди заседанието писмо на десетима членове на Националния съвет, сред които трима зам.-председатели, почетният председател и неколцина учредители на НД „Русофили“. В писмото се предлага промяна в Устава и избор на съпредседатели. Според Малинов идеята за споделено председателство е косвено негативна оценка за неговата работа и е редно въпросът да бъде обсъден от Общото събрание.

Част от авторите на писмото изложиха критичните си бележки по време на заседанието на Националния съвет.

Според Виктор Простов от Пловдив „Русофили“ е в задънена улица и се върти около рутинни мероприятия. Доверието в ръководството е ерозирало и рискува да прерасне в криза и според Славчо Славчев от Търговище. „Геополитиката ври и кипи и надеждата на хората е, че НД „Русофили“ ще сложи нещо на масата“, каза Славчев. Според него русофилите са унизени и обидени от предизборната среща с лидера на ГЕРБ и от „политическите лъкатушения“ на председателя Малинов. Според Цанко Цанков стилът на ръководството е плах, не се противодейства ефективно на русофобската активност, особено в социалните медии. „80 процента от българите са с русофилски настроения, но мероприятията на организацията не им дават достатъчно самочувствие. Противниците крещят, а ние говорим тихичко. Само с песнички, рисунки и конкурси ли ще се занимаваме, когато светът се тресе“, попита Цанков.

2017_06_10_NS2 „Паметникът на генерал Скобелев, конкурсът „Пусть всегда будет солнце“, в който участват хиляди деца, емблематичният събор край язовир „Копринка“ не са „проектчета“, възрази Галина Стоянова – кметица на град Казанлък, втори мандат, избрана с листата на ГЕРБ. Тя изрази огорчение от опитите в движението да се прокарват разделителни линии на политическа основа. „С искрена радост участвам във всички проекти на „Русофили“ и правя съмишленици моите съграждани, защото смятам, че е много важно един до друг да застават хора и с леви, и с десни убеждения, които носят общата национална гордост,  познават руската култура и възпитават децата си в уважение към историята и обич между двата народа“, каза Стоянова. НД „Русофили“ според нея дава пример за надпартийност на българската дружба с Русия. В този смисъл организацията ще работи още по-добре, ако всеки прави по нещо, а не иска от председателя.

Според Стоян Проданов – представител на Ямбол, движението се е разраснало и вече е трън в очите на някого: „Начинът да го съсипят са ей тези крамоли, които се създадоха“. Най-голямата сила на „Русофили“, по думите му е, че нито една партия не е успяла да го монополизира, но такива опити има. Той възрази и на намеците за непрозрачност във финансирането: „Никога не е имало непрозрачност, който има – дава, това е“. Изхождайки от опита си на управленец, Проданов увери, че всяко разводняване на управлението е бягане от отговорност.  „Дайте да не си съсипваме хубавата организация, която поддържа православието и славянството, в която пламти българският патриотизъм и която пази и развива братските връзки между българския и руския народ!“, завърши емоционално Стоян Проданов.

2017_06_10_NS3„Ние сме незабележими, а трябва да сме 2-3 крачки преди президента и правителството в развиването на отношенията с Русия“. Така смята  Антон Тончев, съучредител на НД „Русофили“ и един от авторите на критичното писмо. Според него в последните години движението е постигнало голям напредък, допринесло е за преодоляване на отрицателните настроения срещу Русия у нас, но не прави достатъчно, за да постига целите и задачите си. Предизборните срещи с представители на водещите политически сили са в изпълнение на Стратегията на движението, но  не са били добре подготвени и са накърнили имиджа на организацията. „Не сме намерили начин да аргументираме основните цели и задачи на движението като обективна необходимост за България и не сме подали на нашия актив аргументацията да се развиват отношенията с Русия“, каза Тончев.  „Русофили“, според него, се нуждае от съпредседатели, които да представляват отделните политически сили.

Несъгласие с критичната оценка за предизборните срещи изрази Георги Николов – ръководител на направление „Памет“ в националното ръководство. Според него срещата с ГЕРБ е била полезна, а един от присъствалите на нея дори е изразил възторг, преди да я определи по-късно като „крупна грешка“.

„За непостигнатото не може да се държи отговорен единствено председателят, защото той не е вземал еднолични решения, нито е работил в лична полза“, подчерта Емил Миланов, секретар на  Международната славянска община „Перун 2000“. Той също заподозря опит за разцепване и обезсилване на движението. „С русофоби е под достойнството ми да се сравнявам – каза Миланов. – Нашите форми са добри, позитивни, неагресивни. От неправителствена организация, каквато е „Русофили“, не бива да се очаква да работи като партия.“

Предлаганата нова ръководна структура е странна и е съмнително дали ще работи, според  Тихомир Стойчев − член на ИБ. Против идеята за съпредседателство се изказа и Емил Димитров, който постави въпроса за набирането на членски внос.

„Приписват ни се разрушителни намерения, но всъщност искаме движението да се развива по-добре“, заяви Николай Николов – един от авторите на критичното писмо. Повдигнатите въпроси обаче не са поставени на обсъждане в Изпълнителното бюро, а са стигнали до медиите, отбеляза Васил Стоянов – съучредител на организацията и председател на нейното първо събрание преди 14 години. Той се изказа остро срещу подписалите и изрази съмнение в декларираната добронамереност. Стоянов заяви, че той лично работи активно в БСП, но в „Русофили“ водеща е непартийността и благодарение на този принцип в последните години организацията е увеличила дейността си 2,5-3 пъти.

„Кризата се дължи на опитите на Николай Малинов да еманципира движението от партийността “, смята проф. Станислав Станилов, зам.-председател на „Русофили“ и дългогодишен депутат от партия „Атака“. Ролята на организацията той вижда така: „Призивите движението да се намесва ясно като изразител на мнението на българите за Русия е грешка, ще ни смачкат. Нашата задача е да направим така, че Русия да присъства в България. У нас няма Руски университет, няма фондация „Русия за България“. Елцинова Русия изостави България и сега е трудно предишните отношения да се възстановят. Изправени сме пред чудовищна съпротива. Умишлено се пречи дори на бизнесконтактите с Русия. Нашето движение трябва да поддържа лицето на Русия в България. Именно с фестивалите, с песните, с популяризирането и изучаването на руския език можем да съхраним историческата памет и да направим така, че Русия да присъства у нас.“

В същия дух се изказа и Бойко Митов, според когото вниманието трябва да се концентрира върху съдържанието на работата и привличането на повече млади хора към каузите на движението, което отстоява православието и българщината: „Ние трябва да сме камбаната на истината за Русия и за нашето място заедно с Русия в света.“

Разговорът за бъдещата дейност на НД „Русофили“ ще продължи на Общото събрание на 22 юли.