Растенията ще осигурят безопасността на човека

Растенията ще осигурят безопасността на човека

Публикувано от:

Обикновените растения, усъвършенствани с помощта на нанотехнологии в бъдеще ще могат да генерират електричество, да следят замърсяването на околната среда, да служат за композитни материали.

Според учените, съединението на живата природа и най-новите постижения на научно-техническата мисъл откриват за човечеството един свят на наистина неограничени възможности.

Значението на цветята и дърветата в човешкия живот е огромно. Растенията са източник на кислорода, който дишаме. Те представляват здравословна храна. Те са способни да създават органични вещества от неорганични. Това разнообразие от заложени от самата природа функции, кара учените да търсят нови и нови възможности за използване на растенията.

Екип от изследователи от Масачузетския технологичен институт е измислил нов начин за откриване на химическите вещества в околната среда. Основата на това са хлоропластите – боядисани в зелен цвят части на растителните клетки. В тези хлоропласти са били вградени въглеродни нанотръбички, чувствителни към азотния оксид – замърсителя на околната среда. При взаимодействие на нанотръбичката с молекула азот растението променя цвета си – по такъв начин се открива изходното вещество.

Провеждат се опити с използването на растения за получаването на автомобилно гориво. Двигатели, работещи с растителни масла, вече има. Те са много по-екологични от тези, които използват нефтопродукти. Но, тези системи доста бързо се замърсяват, затова засега производството на тези двигатели в големи мащаби е нерентабилно. Има възможности за използване на биомасата на растенията вместо дървесина. Това е важно, защото дърветата, макар да са възобновяем ресурс, растат много бавно, отбеляза ръководителят на катедрата по физиология на растенията на Московската селскостопанска академия „К.А. Тимизязев” Иван Тараканов:

– Нашата катедра в момента участва в голям международен проект за изучаване на растението мискантус (лат. Miscánthus) от Югоизточна Азия. Тази субтропична култура се отличава с много висока продуктивност. При това е важно, че фотосинтезата протича с висока интензивност, не само в тропиците, където има много слънце и топлина, но също и в нашите условия. Затова това растение представлява голям интерес за използване като биоенергийна култура. Но не само. То има уникална биомаса, която може да се използва за получаването на различни композитни материали, които да заместят пластмасите.

Така внедряването на най-новите постижения на техническата мисъл на човека в съвършените творения на природата – цветята и дървета – открива техния уникален и на практика неограничен потенциал. Единственият въпрос е да се разбере, как това може да се използва за благото на човечеството.