Първа българска читалня в руска библиотека се открива в Москва