Путин призова за разработване на стратегия за технологично развитие на РФ, отчитаща новите предизвикателства

Путин призова за разработване на стратегия за технологично развитие на РФ, отчитаща новите предизвикателства

Публикувано от:

Руският президент Владимир Путин призова да бъде разработена дългосрочна стратегия за научно-технологичното развитие на РФ.

„Необходимо е да пристъпим към разработката на стратегия за научно-технологичното развитие на Русия за дългосрочен период, – заяви руският президент на заседание на Съвета по наука, технологии и образование. – Подчертавам: това трябва да бъде документ, основан на нашите съществуващи неизпълнени задачи, но при това, безусловно ориентиран в бъдеще на сериозни интелектуални постижения, като се вземат предвид качествено новите предизвикателства, както външни, така и вътрешни, стоящи пред Русия“.

Путин отбеляза, че в този документ трябва да бъде заложена логиката за повишаването на науката като най-важен инструмент и институция за развитие на обществото.

Руският президент заяви, че външните предизвикателство и ограничения не бива да се превръщат в бариера за научно-технологичното развитие на страната.

„Науката – това не е отделен предмет, тя не може да се развива отделно от задачите за развитие на страната, от тези предизвикателства, с които се сблъсква държавата в геополитическата, икономическата, демографската и социалната сфера, в областта на националната сигурност“, отбеляза държавният глава.

„Светът бързо се променя. Тези промени засягат всички аспекти от живота, включително и научно-техническата сфера, – поясни Путин. – Водещите държави се стремят да реагират гъвкаво на тези тенденции, да създават нови механизми за подкрепа и развитие на системата да научни изследвания“.

„Ние трябва да бъдем готови за такава конкуренция, това е въпрос за нашия научен и технологичен суверенитет, за да може външните предизвикателства, ограниченията, опитите за сдържане на Русия, както и слабостта от собствения научен потенциал, да не се превърнат в бариера за развитието и ръста ни“, заяви Путин.

„Не става дума за това да правим всичко сами, за технологична или научна самодостатъчност, – подчерта държавният глава. – Това е невъзможно. Интелектуалната изолация е способна да доведе единствено да изостаналост“.

Според Путин, „ако ние можем да си осигурим лидерството в редица ключови направления, ако от руските технологии зависят партньори и при това ние бъдем способни бързо да усвояваме и използваме чуждите разработки, то подобна взаимозависимост сериозно ще укрепи позициите ни“.

„Ние ще можем да разговаряме на равни начала с останалите участници в глобалното технологично развитие, ще бъдем застраховани от различните видове риск“, каза Путин.

Руският президент постави задачата да се постигне повишаване на ефективността на икономиката и намаляване на разточителното потребление на природни ресурси.