Путин призова Г-8 да разработят интегрирани подходи за противодействие на острите глобални рискове

Путин призова Г-8 да разработят интегрирани подходи за противодействие на острите глобални рискове

Публикувано от:

Президентът на РФ Владимир Путин призова лидерите на страните на „осемте”  да си поделят отговорността за бъдещото развитие на света. Руският президент, който от 1 януари за една година поема председателството на “Групата на осемте”, предложи да се разработят комплексни подходи,  обхващащи най-належащите световни заплахи и рискове.

„Русия с правата на Председателството предлага на партньорите да пристъпят към разработването на комплексни и колективни механизми, предназначени за контролиране на най-острите рискове”, –  заявява Путин в обръщението си на действащия от нова година официален сайт на руското председателство на „осемте” www.g8russia.ru. „Важно е да се обхване цялата верига, от прогнозиране и предотвратяване на различни заплахи до преодоляване на потенциалните им негативни последици”, – подчертава той.

Путин отбелязва, че “през последните години, светът не е станал по-сигурен, но той просто е станал по-сложен.” “Заплахите към устойчивото развитие са все по-разнообразни по своя характер: увеличават се огнищата на насилие и гражданското противопоставяне, разклаща се системата на международното право, планетата се тресе от колебанията на икономическата конюнктура, стихийните бедствия и екологичните катастрофи”, – констатира той.

„Като се има предвид тясната взаимозависимост, проблемите на една страна или регион неизбежно излизат на глобално равнище” – смята Путин. „ При това инструментите на антикризисното реагиране не работят достатъчно ефективно”, – убеден е той. „В тази ситуация, “Групата на осемте” е призвана да се фокусира върху злободневните и нововъзникващи предизвикателства, да сподели отговорността за бъдещето”, – заявява Президентът на РФ.

Приоритетите на Русия

В качеството си на Председател на „осемте”, Путин отбелязва, че вижда  главната цел на съвместната работа в повишаване на благосъстоянието на хората, прогреса и развитието. „Такъв подход е отразен в девиза на председателството на Русия в „Групата на осемте” през 2014година – „ Управление на рисковете за осигуряване на устойчив ръст в безопасен свят”, – подчертава той.

Президентът на РФ изброява приоритетите, предложени от Русия: борба с наркозаплахата, противодействие на тероризма и екстрeмизма, уреждането на регионалните конфликти, здравеопазването и формирането на глобална система за управление на рисковете, свързани с природните и техногенни катастрофи.

Русия е открита за диалог

Путин отбелязва, че има високи очаквания от срещата на върха в Сочи, която ще се състои на 4-5 юни. „Такова взаимодействие е важен ресурс за повишаване  на ефективността и прозрачността на “Групата на осемте”, източник на нови и нестандартни идеи и механизми за привличане към работата на „осемте”  на най-широка както руска, така и международна общественост”, – убеден е той.
Руският президент изразява увереност, че „ действайки в духа на взаимното доверие и партньорство, участниците в „Групата на осемте” ще имат съществен принос през 2014 година  в укрепването на сигурността, ускореното икономическо и социално развитие на нашите народи и на целия свят”. „Русия е отворена за сътрудничество и диалог”, – твърди той.
„В бъдеще предстои голяма работа и ние сме уверени, че тя ще доведе до значителен положителен резултат”, – казва Путин, подчертавайки, че “Русия възнамерява да предложи наситен дневен ред за откровена и смислена дискусия, което е принципно важно, с предлагане на конкретни решения.”

Работа с неправителствени „осмици”

Путин се надява на ефективна съвместна работа на лидерите на „Групата на осемте” и представителите на неправителствените „осмици” в периода на руското председателство.

„Русия не разглежда „Групата на осемте” като някакъв елитарен клуб на световни лидери, обсъждащи съдбите на човечеството зад плътно затворени врати”, – заявява той в обръщението си. „ Точно обратното, както и през 2006 година (когато Русия за първи път пое Срещата на върха на „осемте”), ние сме убедени, че ключова подкрепа за работата на руското председателство са призвани  да оказват неправителствените  “осмици” – младежката, гражданската, деловата и парламентарната” – пояснява той.

 В частност, Путин докосва въпросите на взаимодействие с бизнес общността. „Сега на преден план е осигуряване на устойчив икономически ръст; без решаване на тази задача е трудно да се преодолее нестабилността и в другите области”, – смята той. “Ние възнамеряваме да активизираме съвместната  работа по стимулиране на глобалната икономика, намаляване на безработицата, премахването на протекционистките бариери в търговията и инвестициите”, – заявява президента.

272b0e9091ef078e7ac44f623adc1f3b

Източник: http://vseruss.ru/novosti/

.