Путин подписа указ за предприемане на специални икономически мерки срещу Турция

На 28 ноември руският президент Владимир Путин подписа указ за предприемане на специални икономически мерки по отношение на Турция, съобщи пресслужбата в Кремъл, предаде ТАСС.

С указа си руският президент въведе забрана или ограничение за внос в Русия на отделни видове стоки от Турция по списък, определен от правителството на РФ.

На територията на Руската федерация временно се въвежда „забрана или ограничение на външноикономическите операции, предвиждащи внос на територията на РФ на отделни видове стоки, чиято страна на произход е Турция, по списък, определен от Правителството на Руската федерация (освен стоките, внасяни за лично ползване в обем, разрешен от закона на Евразийския икономически съюз)“, се казва в указа „Мерки за гарантиране на националната сигурност на Руската федерация и защита на руските граждани от престъпни и други незаконни дейности и въвеждане на специални икономически мерки срещу Република Турция“.

„С цел защитата на националната сигурност и националните интереси на Руската федерация, за защитата на гражданите на РФ от престъпни и други противозаконни действия“ с указа също така се предвижда и забрана или ограничение за организациите, намиращи се под юрисдикцията на Турция, за изпълняване от тяхна страна на отделни видове дейности на територията на РФ по списък, определен от правителството на РФ, се казва в указа.

На руското правителство е възложено да определи списъка от съответните стоки и дейности (услуги).

Мерките, предвидени в указа:

Забранява се или се ограничава вноса на някои стоки, чиято страна на произход е Турция, на територията на Русия ( с изключение на стоките, внесени за лична употреба в количество, позволено от закона на Евразийския икономически съюз);

Забраняват се или се ограничават на територията на Русия дейностите на организации, намиращи се под юрисдикцията на Турция;

Забранява се на работодателите в Русия да наемат граждани на Турция от 1-ви януари 2016 г., които към 31-ви декември 2015 г. не са били в трудови или гражданско-правни отношения с работодатели;

От 1-ви януари 2016г. се преустановява действието на безвизовия режим с Турция. Тези мерки не засягат турските граждани, които имат разрешение за временно пребиваване или жителство на територията на РФ, нито гражданите, работещи в дипломатическите представителства и консулските учреждения, намиращи се на територията на РФ;

На туристическите оператори и агенти се препоръчва да прекратят продажбата на туристически продукти, които предвиждат посещение в Турция на руски граждани.

На правителството е възложено:

Да определи списъци със стоки и услуги, както и с работодатели, които попадат под силата на указа;

Да определи списък с договори за доставка на стоки и услуги, към които икономическите мерки срещу Турция няма да се прилагат;

Да вземе мерки, предвиждащи забраната на чартърните въздушни полети Русия – Турция и засилване на контрола над дейностите на турските авиопревозвачи на територията на Руската Федерация с цел обезпечаване на безопасността;

Да усили пристанищния контрол и контрола по осигуряване на транспортната безопасност на руските морски пристанища в Азовско – Черноморския басейн, в това число и предотвратяването на незаконното пребиване и придвижване на морски и други плавателни съдове в по в руската морска акватория.

Указът е публикуван и влиза в сила на 28 ноември 2015 година. Документът ще бъде в сила до отмяната на указаните в него мерки.

error: Съдържанието ни е авторско!