Путин възложил да бъде разработена стратегия за развитие на селските територии

На съвместно заседание на държавния и президентския съвет по реализиране на приоритетните национални проекти и демографската политика, президентът на Русия Владимир Путин възложил да бъде разработена дългосрочна стратегия за устойчиво развитие на селските територии.

При нейната подготовка е необходимо да бъде анализирана законадателната база, която има отношение към тази тема.
Путин отбелязал, че в процеса на преоброзуване на селския живот трябва активно да се включат регионите, органите на местното управление и самите жители, а на федерално равнище е необходимо да бъдат определени финансовите и организационните механизми за постигането на поставените цели.

error: Съдържанието ни е авторско!