ПРОТОКОЛ от заключителния етап на II Национален фестивал