Произходът на името „Таврида“

Произходът на името „Таврида“

Публикувано от:

В древността територията на Крим е населявал народ «таври». Първите сведения за тях се срещат в трудовете на гръцките историци от VI век преди н. е.

f6edd8bf9541e64210290c14479ed324

Карта на Таврическата губерния. Атлас на Руската империя. Пядишев. 1821. Фото: Commons.wikimedia.org / AGOT

Южният бряг на Крим, наречен от древните Гърци Таврида (или Таврика, Таврия) е земя на таврите. По време на ранното Средновековие (примерно до XV век) това име се разпространило върху целия полуостров.

Съгласно една от версиите, във вавилоно-египетската епоха, намираща се под знака на Телеца, полуостровът започнал да се нарича Таврида от гръцката дума „тавр“ – „бик“. Според преданието, това название той е получил когато бог Дионис впрегнал два бика и разорал тукашната земя, след което живеещите на нея хора започнали да се наричат таври.

На 8 април 1783 година Екатерина II издала манифест за приемане на «полуострова Крымского», а също Кубанската страна в състава на Русия. Полуостровът, а също и прилягащите от север към Крим плодородни земи с градовете Алешки , Бердянск, Геническ, Мелитопол и други образуват Таврическата губерния.

В Русия Кримският полуостров се наричал Таврида до 20-те години на ХХ век. През април 1919 година Таврическата губерния била преобразувана в Кримска съветска социалистическа република.

b8d3ab0566da5dce726e7798b5621b22

Откъде произлиза названието «Крим»?

През XIII век полуостровът преминал във владение на Златната Орда. Административната столица на ханството станал град Старый Крым.

Историците нямат общо мнение за това кой пръв – градът или полуостровът е получил името Крим.

Името „Крим“ за първи път се споменава в съобщенията на арабския историк Ибн-Абдез-Захирапрез XIII век за обозначаване на град Старый Крым.

Държава Крим се споменава по-късно: през 1321 година от друг арабски историк Абу-ль-Фида пише: „Крим е име на страна, включваща 40 градове“…

Спори се относно произхода на името „Крим“. Смята се, че то може да идва от монголски, тюркски, арабски, джагатайски, телеутски, туркменски, каракалпакски и даже руски езици.

Има редица възможни преводи на това име:

Ров Профессор В. Д. Смирнов предположил, че названието «Крым», възможно произлиза от монголскатадума «кырым» — ров. В полза на тази версия говори и това, че Старый Крым в древността е бил обкръжен от дълбоки ровове.

Граница Произходът на наименованието на града търсили и в руските думи «крома» (граница) и «кремень».

Крепост, стена- Редица учени смятат, че думата „Крим“ произлиза от турската «кормам» — крепост, тъй като град Старый Крым е бил обкръжен о висока крепостна 647м стена

По други версии, думата «Крим» е от татарски произход и означава: благодат; поражение; клане; подарък; далечен.

Екатерина Шевалье

http://www.aif.ru/dontknows/file/1128554