Поискахме „Южен поток” от „Газпром”

Поискахме „Южен поток” от „Газпром”

Публикувано от:

Макар и доста предпазливо, България поиска от “Газпром” да изгради директна тръба по дъното на Черно море до наша територия. Това се разбира от одобрената през седмицата от кабинета национална позиция по антимонополното дело срещу руската компания. В последното изречение на дошлото от Министерския съвет официално съобщение се казва: “От гледна точка на газовите пазари директни доставки до България биха имали предимството, че ще поставят в условия на конкуренция както източниците на природен газ (Русия и очакваните доставки от Каспийския регион), така и маршрутите за транзит до Европа.”

Очевидно става въпрос за изграждането на нов газопровод до Варна – с по-малък капацитет от първоначално планираните 63 млрд. куб. метра годишно, който да е алтернатива на спрения вече “Южен поток”. Не бива да се забравя, че документално проектът бе в много напреднала фаза, а и съвместната проектна компания “Южен поток – България” продължава да функционира. Вариантът за изграждане на тръба към нашата страна с капацитет около 16 млрд. куб. м се дискутира неофициално и от руски енергийни специалисти. Тя може да допринесе и за изграждането на любимото “газово хъбче” на премиера Бойко Борисов, в което да влиза газ и от Азербайджан и Гърция.

Подобно подсигуряване е съвсем логично, след като в антимонополната си оферта до Брюксел “Газпром” предлага да се смени входа на руското гориво у нас от румънската станция Негру Вода с друга точка на границата ни, без да се конкретизира коя да е тя. Ако прибавим и ясно заявените от Москва амбиции да спре транзита през Украйна след 2019-а и да насочи газа през “Турски поток”, нашата държава като нищо може да се окаже с пръст в устата, при все че има договор с “Газпром” за транзит към Гърция, Турция и Македония до 2030 година. Евентуалната смяна на трасето може да струва на “Булгартрансгаз” приходи от транзит от порядъка на 180-200 млн. лева. годишно.

“С оглед сигурността на доставките за България е важно промени на точките на доставка да бъдат обсъждани само след внимателен анализ дали количествата природен газ за страната и съседните държави са гарантирани, по какъв маршрут и срещу какви транзитни такси. Осигуряването на директни доставки през Черно море до България и оттам до държавите от Югоизточна Европа би допринесло за политическата и икономическата стабилност в региона”, се казва в съобщението на Министерския съвет.

В позицията се изтъква също така, че в предложенията на “Газпром” има неясноти и затова се очаква след пазарния тест на руските ангажименти поставените въпроси да бъдат изяснени и да се намери решение на идентифицираните рискове. Според правителството на този етап обещанията на “Газпром” не предлагат достатъчно гаранции за изпълнение на клаузите за пазарно ценообразуване, а механизмът за уреждане на спорове е оставен непроменен. Неприемливо е и че газовите дружества от Централна и Източна Европа ще имат право да променят точката си на доставка с такава на българската граница, докато “Булгаргаз” и всеки друг български търговец, който купува газ от “Газпром”, няма да има възможност да доставя газ в точки на доставка на тези държави.

Източник: изд. Банкеръ