ПОЗИЦИЯ

Изразяваме своята тревога във връзка с предприетите на 8 юли 2024 г. принудителни процесуални действия в гр. Пловдив срещу Председателя на Общинската организация на Национално Движение Русофили Златомир Дьовленски. Смятаме, че такива действия срещу уважаван обществен и политически деец могат да се прилагат само при убедителни доказателства и при надлежно информиране на обществеността и на организациите, чийто член е засегнатият.

Спомняме си 9 септември 2019 г., когато Председателят на Национално Движение Русофили Николай Малинов и голяма част от ръководството на Движението бяха задържани и години наред призовавани пред различни правораздавателни органи.

Силно се надяваме сегашните действия да не са провокирани от подобна политическа поръчка на регионално ниво и да не са насочени към злепоставяне на нашето Движение, ползващо се с висок обществен авторитет и въздействие.

Припомняме, че всички проучвания на общественото мнение и нагласи на гражданите през последните десетилетия показват, че до 82% от българския народ желаят опазването и развитието на отношенията с руския народ, респективано отношенията между Република България и Руската Федерация.

Надяваме се, че правоохранителните и правораздавателните органи в Република България не са подвластни на внушения, чужди на интересите на българския народ. Не се съмняваме, че скоро слугите и проводниците на тези интереси ще застанат на местата на сега репресираните обществени и политически дейци.

Убедени сме, че  Златомир Дьовленски, ръководител на НДР в гр. Пловдив, е с висок личен морал и обществен авторитет. Заставаме уверено в негова защита.

Обръщаме се към компетентните органи да проявят мъдрост, в духа на добрите традиции на българската правоохранителна и правосъдна система. Нека не допускаме политическа и правна репресия в Отечеството ни. Така само бихме удължили агонията на тези, които си отиват от обществено-политическия живот.

 

МИЛЕН ЧАКЪРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ

НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ

error: Съдържанието ни е авторско!