Повече от 30 милиона долара са събрани за възстановяването на руския манастир на Атон

Москва. Над 1 милиард рубли (над 30 милиона долара) бяха събрани през последните години за възстановяването на руския манастир Св. Пантелеймон на Атон, заяви руския премиер Дмитрий Медведев на заседанието на обществено-попечителския съвет на светата обител, съобщи РИА Новости.
В продължение на две години премиерът ръководи реконструкциите на манастирските сгради. Планира се, всички работи по реконструкцията на манастира на Атон, да бъдат приключени през 2016 година към важната дата – 1000-годишнина на светата обител. Медведев разказа, че в последно време на територията на манастира бяха реконструирани сградите и изграден нов път. Според думите му, още тази година трябва да бъдат довършени планираните работи, включително и създаването на съвременна инфраструктура, която е толкова важна за манастира.
На свой ред, руския Патриарх Кирил, който през юни на 2013 година посети Атон, отбеляза, че в манастира Св. Пантелеймон през последните години са били проведени „огромно количество възстановителни работи на много високо ниво“ и организирана сериозна научна реставрация. „Монасите са изобретателен народ, поради което, много от техническите нововъведения са прилагани първо в манастирите и на Атон. Съществуват такива артефакти, които е необходимо да бъдат възстановени и реставрирани дори изхождайки от общо-културната гледната точка, за да се покаже, че руските монаси при своя основна задача да се молят, са се занимавали успешно и със светски дела, като: стопанство, развитието на собствена икономика, като следите от този икономически и културен разцвет присъстват на територията на Атон”, каза Патриарх Кирил, подчертавайки важността, че тези артефакти „не трябва да излизат извън вниманието“.
Тук е моментът да споменем, че руският манастир Св. Пантелеймон на Атон е основан през XI век. Сред светините на манастира са частиците от Светия кръст, Божи Гроб, мощите на великомъченика и целителя Пантелеймон, на блажения старец Силуан, от мощите на Йоан Предтеча, Йоан Златоуст, Йосиф Обръчник, Св. Георги и от апостол Лука.
През 1912 година манастира са обитавали около 1800 монаси, а след Октомврийската революция, вследствие на пълния разрив с Русия и прогонването на руските монаси от Атон, числеността на братята е драстично намаляла. В края на 60-те години на миналия век в манастира е имало само 7 възрастни монаха. Днес монасите в руския манастир на Света Гора са около 80 души. В библиотеката на манастира Св. Пантелеймон има над 20 хиляди гръцки, славянски и руски книги..