Побратимените градове на Русия и България

Побратимените градове на Русия и България

Публикувано от:

От 12 до 15 юни се проведе поредната Седма среща на побратимените градове от България и Русия.

В пленарното заседание участваха представители на българските общини Варна, Велики Преслав, Габрово, Добрич, Елин Пелин , Казанлък, Левски, Нови пазар, Пазарджик, Плевен, Тетевен, Търговище, Червен бряг, Шумен, на Националното сдружение на общините в Република България, на МИЕТ и на Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД. Руската страна беше представена от градове-побратими града-герой Смоленск, Новороссийск, Подолск, Мытищи, Наро-Фоминск, Ростов на Дон, Международната асоциация Побратимени градове, Русия (МАПГ), посолството на РФ в България, Генералното консулство на РФ във Варна.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

на участниците в VII среща на побратимените градове на Русия и България

 

Ние,

 

Участниците в VII среща на побратимените градове на Русия и България и с участието на представител на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Р България и представители на МВнР на Русия и Россотрудничество

 

 

 

Водени от стремежа си

 

–       Да усъвършенстваме сътрудничеството между руските и българските градове побратими, активно и ориентирано към конкретни резултати;

 

–       Да оказваме максимална помощ на побратимените градове да се справят с финансовата криза и  с предизвикателствата на глобализацията;

 

–       Да въвлечем в процеса на партньорство и сътрудничество максимално широк кръг граждани от нашите градове

 

Ангажираме се:

 

1.   Да продължаваме да подкрепяме инициативите на Международната асоциация “Побратимени градове” и Националното сдружение на общините в Република България, насочени към развитие на сътрудничеството и побратимяването между градовете от България и Русия, при отчитане на реалните условия, и към реализирането на конкретните резултати при спазване на принципа на равноправно и взаимноизгодно сътрудничество;

 

2.   Максимално да съдействаме за директен обмен на информация, добри практики и опит между побратимените градове, както и за тяхното разпространяване сред останалите градове, при отчитане на  конкретните интереси;

 

3.   Да разширяваме областите на сътрудничество между градовете на Русия и България, като отчитаме по-пълно новите реалности в Европа и света;

 

4.   Да обърнем внимание на ръководствата на България и Русия за необходимостта да се подкрепи движението на побратимените градове от двете страни.

 

Изказваме благодарност на гостоприемните домакини от град Шумен и на всички организации, които взеха участие в подготовката и провеждането на VІІ среща на побратимените градове.

 

Приета на 12 юни 2012 година

 

в гр. Шумен, България

 .