Писмо от 375 граждански организации до Европейския парламент

За ТПТИ резолюция, която поставя хората, околната среда и демокрацията пред краткосрочните печалби и несъразмерно големите корпоративни права

 Уважаеми членове на Европейския парламент,

Във връзка с продължаващата работа на ЕП по изработване на резолюция за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между САЩ и ЕС (ТПТИ или TTIP), ви пишем от името на широка европейска коалиция от 375 граждански организации, които споделят дълбока загриженост от заплахите, заложени в споразумението.

Представляваме широк спектър от публични интереси включително в областта на опазване на околната среда, общественото здравеопазване, гражданските права, селското стопанство, потребителските права, безопасността на храните и стандартите в земеделието, защита на животните, социалните и трудови стандарти, правата на работниците, на бежанците, безработицата, проблемите на жените и младежите, развитието, публичният достъп до информация и цифровите права, основни публични услуги като образованието, интегритета на финансовите системи и други.

Ние приветстваме факта, че Европейският парламент формира собствено мнение относно ТПТИ и ролята, която Парламентът вече играе чрез организирането на демократични публични дебати по въпроса. Призоваваме всички европейски депутати да подкрепят категорично становище, което казва ясно, че ЕП ще отхвърли всяко бъдещо търговско и инвестиционно споразумение, което не служи на обществения интерес и подкопава базови права, извоювани след дълги демократични борби в Европейския съюз, САЩ и другаде.

За тази цел, ние бихме искали да споделим с вас нашите основни искания свързани с преговорите по ТПТИ, които разработихме заедно с нашите съмишленици от САЩ и които публикувахме за пръв път през май 2014, отново в общо становище на гражданското общество:

  1. Прозрачност сега: всички документи, свързани с преговорите по ТПТИ, включително консолидираните проекти на текстове, трябва да бъдат публикувани, за да има възможност за отворен и критичен публичен дебат по темата
  2. Демократичен процес, за да се даде възможност за контрол и оценка на преговорните текстове – проверка, която ще гарантира, че обсъжданите политики са в обществен интерес; включване на ЕП и дебати в националните парламенти; включване на граждански организации, синдикатите и заинтересовани групи
  3. Не на ISDS: всеки текст, който съдържа механизъм за защита на инвеститорите, да бъде премахнат окончателно от преговорите и да не бъде заменян от други (включително непряко чрез други вече съществуващи или бъдещи търговски споразумения), които гарантират привилегии на чужди инвеститори
  4. Не на Съвет за регулаторно сътрудничество: всички регулации следва да са в ръцете на демократично контролируеми органи и процеси
  5. Не на дерегулирането на стандартите, които защитават и служат на обществения интерес: европейските стандарти трябва да бъдат спазвани, не „хармонизирани“ спрямо най-ниските съществуващи стандарти. Те включват социални и трудови стандарти, защита на потребителските права и общественото здравеопазване, грижата за екологията включително възстановяването на природните ресурси, защита на животните, стандарти за безопасност на храните и екологично устойчиви земеделски практики, достъп до информация и етикетиране, култура и медицина, регулация на финансовите пазари, защита на личните данни, неприкосновеност на интернет пространството и останалите цифрови права. Взаимното признаване на стандарти не е приемливо, тъй като подкопава демократично признати стандарти и представлява отказ от строги предпазни мерки. Принципът на предпазливостта трябва да бъде припознат и от двете страни и широко приложен.
  6. Не искаме повече дерегулация и приватизация на публични услуги. Ние настояваме за гарантиран достъп до качествено образование, здравна грижа и други обществени услуги, както и за правото да избираме услуги, предоставяни от държавни структури, с които се осигуряват работни места за местното население, подпомагат се местните икономики, социалната икономика, устойчивостта, решават се социални проблеми и служат на обществения интерес.
  7. Насърчаване на екологично устойчиви земеделски практики и защита на семейното земеделие.
  8. Публичните власти трябва да запазят политическата си власт и необходимите структури за защита на чувствителни сектори и стандарти, които определят качеството ни на живот. Международно признатите трудови и екологични стандарти трябва да бъдат уважавани и спазвани. На продължаващото нарушаване на трудовите права трябва да бъде отговорено чрез налагане на парични глоби.
  9. Не приемаме никакви рестрикции на международните и европейските стандарти за правата на човека.

Оскъдната информация, която беше публикувана – или изтекла – за преговорите по ТПТИ повдига сериозни опасения, че нашите искания не са отразени при предприетия от ЕС подход. Например: Преговорите се водят зад затворени врати, без обширни и ефективни публични консултации. Дефицитът на прозрачност и липсата на демократични процедури не позволява на гражданите и гражданското общество да наблюдават преговорите, за да се уверят, че публичният интерес е защитен. На бизнес лобитата е даден привилегирован достъп до информация и възможности за влияние в преговорния процес.

corporates-1d516-6e325

Предложената главата за защита на инвестициите, особено включването на механизма за уреждане на спорове между инвеститор и държава (ISDS), ще даде на бизнеса изключителни права да съди правителства, когато счете, че взетите от публичните институции в интерес на обществото демократични решения намаляват печалбите, които собствениците си планират. Финалните решения по тези механизми се вземат от наднационални трибунали. По този начин се подкопават националните и европейски правни системи и демократичните структури за изготвяне на закони и политики в интерес на обществото.

 

Възможността международни корпорации да заобикалят нашите съдилища ни оставя без защита

Създаването на нови, антидемократични правителствени структури и процедури, чиято цел е да „хармонизират регулациите“, като предложения Съвет за регулаторно сътрудничество, ще превърне ТПТИ, пък и другите споразумения, в движеща се мишена, „живи договори“, непрекъснато развивани на тъмно от неизбрани бюрократи и едрия бизнес. Тези недемократични структури заплашват да снижат базови стандарти и правила, създадени за защита на публичния интерес, или да предотвратят бъдещото им усъвършенстване, независимо от необходимостта и дадения от гражданите мандат.

Reg_TTIP

Доказателства от лобистки документи на бизнеса и индустрията показват, че акцентът върху нетарифните бариери и регулаторното сближаване цели да даде тласък на дерегулацията, увеличаване на гаранциите за инвеститорите, засилване на правата на монополите върху интелектуалната собственост и в крайна сметка надпревара към дъното.

 

ПризовCover_SB_pageаваме ви да изпратите силен и ясен сигнал до преговарящите, че Европейският парламент ще отхвърли ТПТИ и всеки друг търговски и инвестиционен договор, който преследва заложените в Трансатлантическото споразумение  цели, тъй като те не служат на обществения интерес и заплашват фундаментални права и свободи, придобити след дълги демократични борби.

Пълният текст на писмото, както и списъкът на гражданските организации от 25 европейски държави можете да открите тук

error: Съдържанието ни е авторско!